Coordinación xeral e rr.pp.
info@festadoqueixo.org
Ramón Roldán – 658811400
www.intanxibles.com